+38 (044) 495-54-65 (66, 67)

Увага! У зв'язку з технічними роботами можуть спостерігатися перебої в роботі телефонів. Приносимо вибачення за доставлені незручності

Актуальні новини нашої страхової компанії - "УКРФІНСТРАХ"

pic05654 300x112Валові страхові премії, отримані страховиками від страхувальників та перестраховиків за 9 місяців 2015 року, склали 21 718 700 000 грн, з них: 7 269 200 000 грн (33,5%) – від фізичних осіб; 14 449 500 000 грн (66,5%) – від юридичних осіб.

За 9 місяців 2014 року загальна сума страхових премій склала 17 081 600 000 грн, з них: 6 778 800 000 грн (39,7%) – від фізосіб і 10 302 800 000 грн (60,3%) – від юросіб.

З ризикового страхування – 20 215 400 000 грн (або 93,1% від загальної суми страхових премій), зі страхування життя – 1 503 300 000 грн (або 6,9% від загальної суми премій).

Збільшення валових премій відбулося за такими видами страхування, як:

– Страхування вантажів та багажу (+ 1 762 500 000 грн (190,2%));
– Страхування фінансових ризиків (+ 1 144 300 000 грн (61,5%));
– Автострахування (+ 1 019 400 000 грн (21,8%));
– Страхування майна (+ 456800000 грн (21,7%));
– Медичне страхування (+ 204500000 грн (16,1%));
– Авіаційне страхування (+ 181300000 грн (104,7%)).

Проте, порівняно з 9 місяцями 2014 року, зменшився обсяг валових премій за такими видами страхування, як: страхування від нещасних випадків (зменшення валових страхових платежів на 330 200 000 грн (46,8%); страхування кредитів (зменшення валових страхових платежів на 191 200 000 грн (39,4%); страхування від нещасних випадків на транспорті (зменшення валових страхових платежів на 43,7 млн ​​грн (43,7%).

Операції вихідного перестрахування за 9 місяців 2015 зросли з 4 499 300 000 грн до 6 726 300 000 грн за рахунок збільшення на 1 534 700 000 грн перестрахування всередині країни і збільшення на 692 300 000 грн операцій перестрахування з нерезидентами.

Чисті страхові премії за 9 місяців 2015 року становитимуть 16 746 400 000 грн (77,1% від валових премій).

Приріст чистих страхових премій за 9 місяців 2015 року (+ 22,7%) сформувався за рахунок істотного збільшення надходжень платежів з автострахування (+ 22,8%), страхування фінансових ризиків (+ 55,7%), страхування вантажів та багажу (+ 111,3%), медичного страхування (+ 20,1%), страхування відповідальності перед третіми особами (+ 40,6%), авіаційного страхування (+ 100,5%), страхування медичних витрат (+ 43,4%).

У той же час, спад чистих страхових премій спостерігався за наступними видами страхування: страхування від нещасних випадків (-38,2%), страхування кредитів (-33,7%), страхуванню від нещасних випадків на транспорті (-39,1%) .

У структурі чистих страхових премій на 30.09.2015 найбільша питома вага належить таким видам страхування, як:

– Автострахування (КАСКО, ОСАГО, «Зелена карта») – 5 362 600 000 грн (32%) (на 30.09.2014 даний показник склав 4 365 800 000 грн (32%));
– Страхування фінансових ризиків – 1 811 600 000 грн (10,8%) (на 30.09.2014 – 1 163 800 000 грн (8,5%));
– Страхування майна – 1 617 300 000 грн (9,7%) (на 30.09.2014 даний показник складав 1 565 700 000 грн (11,5%));
– Страхування життя – 1 503 300 000 грн (9%) (на 30.09.2014 – 1 500 100 000 грн (11%));
– Медичне страхування – 1 441 800 000 грн (8,6%) (на 30.09.2014 – 1 200 800 000 грн (8,8%));
– Страхування вантажів та багажу – 1 197 600 000 грн (7,2%) (на 30.09.2014 – 566 900 000 грн (4,2%));
– Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 980200000 грн (5,9%) (на 30.09.2014 – 991 900 000 грн (7,3%));
– Страхування відповідальності перед третіми особами – 745800000 грн (4,5%) (на 30.09.2014 – 530 400 000 грн (3,9%)).

Перерозподіл в структурі чистих страхових премій станом на 30.09.2015 в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року відбувся на користь таких видів страхування, як: страхування фінансових ризиків (з 8,5% до 10,8%), страхування вантажів та багажу (з 4,2% до 7,2%), авіаційне страхування (з 1,2% до 2%).

При цьому, у структурі чистих страхових премій відбулося зменшення за наступними видами страхування: страхування життя (з 11% до 9%), страхування майна (з 11,5% до 9,7%), страхування від нещасних випадків (з 3,7 % до 1,8%), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (з 7,3% до 5,9%) і страхуванні кредитів (з 2,4% до 1,3%).

Договору страхування

Протягом аналізованого періоду зросла кількість укладених договорів страхування на 75 076,4 тис. Одиниць (+ 77,5%), при цьому на 53 268,3 тис. Одиниць (у 3,8 рази) зросла кількість договорів по добровільному страхуванню, в тому числі:

– Кількість укладених договорів страхування майна збільшилася на 21 188,6 тис. Одиниць (у 10,7 разів);
– Кількість укладених договорів страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ збільшилася на 21 015,4 тис. Одиниць (у 12,3 разів);
– Кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків збільшилася на 5 135,9 тис. Одиниць (у 1,7 рази).

Страхові виплати

Розмір валових страхових виплат за 9 місяців 2015 становив 4 674 800 000 грн, у тому числі по ризикових видах страхування – 4 299 200 000 грн (або 92%), по страхуванню життя – 375600000 грн. (або 8%).

Валові страхові виплати за 9 місяців 2015 збільшилися на 27,5% (до 4 674 800 000 грн) у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року, чисті страхові виплати збільшилися на 27,6% і склали 4 577 900 000 грн.

Зростання обсягів чистих страхових виплат за 9 місяців 2015 мало місце у всіх основних системоутворюючих видах страхування, в той же час, виплати у страхуванні від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ зменшилися.

Збільшення чистих виплат за 9 місяців 2015 року (+ 27,6%) відбулося за рахунок суттєвого збільшення чистих страхових виплат за договорами страхування фінансових ризиків на 292200000 грн, автострахування – 243900000 грн, зі страхування життя – 228,5 млн грн і страхування майна – 167 700 000 грн.

У структурі чистих страхових виплат станом на 30.09.2015 найбільшу питому вагу страхових виплат припадає на такі види страхування, як:

– Автострахування – 2 247 600 000 грн (49,1%) (на 30.09.2014 даний показник складав 2 003 700 000 грн (і55,8%));
– Частка медичного страхування становить 861 300 000 грн (18,8%) (на 30.09.2014 – 806 500 000 грн (22,5));
– Страхування життя – 375600000 грн (8,2%) (на 30.09.2014 – 147 100 000 грн (4,1%));
– Страхування фінансових ризиків – 331300000 грн (7,2%) (на 30.09.2014 – 39,1 млн грн (1,1%));
– Страхування майна – 302 600 000 грн (6,6%) (на 30.09.2014 даний показник складав 134 900 000 грн (3,8%)).

Структура чистих страхових виплат за 9 місяців 2015 перерозподілилася на користь страхування фінансових ризиків (з 1,1% до 6,1%), страхування життя (з 4,1% до 8,2%) і страхування майна (з 3,8 % до 6,6%) за рахунок зменшення частки автострахування (з 55,8% до 49,1%), медичного страхування (з 22,5% до 18,8%), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (з 3,3% до 1,3%).

Обсяг валових страхових виплат у порівнянні з 9 місяцями 2014 року збільшився на 1 009 700 000 грн (27,5%), обсяг чистих страхових виплат збільшився на 989 ​​900 000 грн (27,6%). Зростання обсягів валових виплат за 9 місяців 2015 року мало місце у всіх основних системоутворюючих видах страхування.

Збільшилися валові страхові виплати за такими видами страхування, як: страхування життя (збільшення валових страхових виплат на 228 500 000 грн (в 2,6 рази)) та автострахування (збільшення валових страхових платежів на 257 500 000 грн (12,5% )). Також значно збільшилися валові страхові виплати по страхуванню фінансових ризиків на 301500000 грн (в 8,6 разів) і страхування майна на 170 700 000 грн (в 2,2 рази). У той же час, зменшилися валові страхові виплати по страхуванню від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ на 67800000 грн (53,1%).

Рівень виплат

Рівень валових страхових виплат станом на 30.09.2015 склав 21,5%.

Високий рівень валових страхових виплат (більш загальний по ринку) спостерігався за наступними видами страхування:

– Медичного страхування – 58,3% (на 30.09.2014 – 63,3%),
– Добровільного особистого страхування – 43,9% (на 30.09.2014 – 40,4%),
– Обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 33,2% (на 30.09.2014 – 38,5%),
– Недержавного обов’язкового страхування – 27,5% (на 30.09.2014 – 32,3%),
– Страхування життя – 25,0% (на 30.09.2014 – 9,8%).

Рівень чистих страхових виплат на 30.09.2015 склав 27,3% (на 30.09.2014 – 26,3%).

Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається по медичному страхуванню – 58,3% і 59,7%, за видами добровільного особистого страхування – 43,9% і 46%, страхування життя – 25%, по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 33,2% і 33,5% відповідно.

Високий рівень чистих страхових виплат станом на 30.09.2015 спостерігався за видами добровільного особистого страхування – 46%, по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 33,5%, з недержавного обов’язкового страхування – 27,6%, зі страхування життя – 25 %.

Рівень чистих страхових виплат зі страхування життя за станом на 30.09.2015 збільшився на 15,2 в.п. до рівня 25%; рівень чистих страхових виплат зі страхування фінансових ризиків збільшився на 14,9 у.п. до рівня 18,3%; рівень чистих страхових виплат зі страхування кредитів збільшився на 13,6 в.п. до рівня 30,7%; рівень чистих страхових виплат зі страхування майна збільшився на 10,1 в.п. до рівня 18,7%; рівень чистих страхових виплат по зеленій карті зменшився на 6,9 у.п. до рівня 22%; рівень чистих страхових виплат зі страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ зменшився на 5,7 в.п. до рівня 6,1%; рівень чистих страхових виплат по ОСАГО зменшився на 4,2 в.п. до рівня 36,9%; рівень чистих страхових виплат зі страхування КАСКО на 30.09.2015 зменшився на 1,4 в. п. до рівня 51,1%. Традиційно високим залишається рівень чистих виплат по медичному страхуванню (59,7%). | Форіншурер

 

04210, Україна, м Київ
пр. Героїв Сталінграда 4, корпус 6а (прокласти маршрут)

тел/факс 495-54-65 (66,67)

E-mail: referent@ufi.kiev.ua

Наші партнери

logo_usiUSI Автострахування
Copyright © 2019 Страхова компанія «УКРФІНСТРАХ».
Всі права захищені. Копіювання будь-яких матеріалів можливе тільки з письмової згоди автора.