Завдяки втручанню Нацкомфінпослуг страховики в 2016 році доплатили страхувальникам більш 118 млн. грн

Благодаря вмешательству Нацкомфинуслуг страховщики

Пріоритетним напрямком роботи Нацкомфінпослуг є посилення системи захисту прав і законних інтересів споживачів небанківських фінансових послуг завдяки розгляду звернень громадян.

Протягом 2016 року Регулятор розглянув 6245 звернень. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року кількість звернень збільшилась на 270 звернень (5975 звернень).

Найбільш актуальні питання, що порушуються громадянами у зверненнях - це дотримання законодавства в сфері надання страхових послуг - 75% (4660 звернень) від загальної кількості звернень.

Більшість звернень від страхувальників і потерпілих надійшло з питань: порушення термінів виплати або зменшення суми страхового відшкодування, відмови у виплаті пені за несвоєчасне страхове відшкодування, безпідставна відмова страхової компанії у виплаті відшкодування, визначення розміру відшкодування витрат, пов'язаних з пошкодженням транспортного засобу, з порушенням порядку , встановленого законодавством.

З огляду на, що 75% звернень стосуються страхового ринку, Нацкомфінуслуг приділяє особливу увагу вирішенню порушених у зверненнях питань щодо забезпечення дотримання вимог законодавства і захисту прав споживачів страхових послуг, кажуть в Комісії.

Для вирішення зазначених питань у 2016 році Нацкомфінпослуг прийняті наступні заходи:

1. Спрямовані комплексні вимоги про надання інформації про кредиторську заборгованість за договорами страхування перед страхувальниками, складені відповідні акти про правопорушення. Заявлена ​​(підтверджена) страховиками кредиторська заборгованість за договорами страхування перед особами, які мають право на отримання страхового відшкодування склала 27,4 млн. Грн.

2. Проведено зустрічі з керівництвом страхових компаній за фактом надходження інформації.

3. Відпрацьовано та прийнято два рішення про затвердження плану фінансового оздоровлення страхових компаній.

4. Проведено роботу по виявленню можливих зловживань на страховому ринку і направлено листи в правоохоронні органи для відповідного реагування.

5. Розроблено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в сфері ринків фінансових послуг і регулюється періодичність планових заходів державного нагляду, в основу яких покладені показники кількості скарг споживачів фінансових послуг.

6. Налагоджено співпрацю між Нацкомфінпослуг та Фондом державного майна України, метою якої є посилення захисту прав споживачів фінансових послуг в частині здійснення незалежної оцінки майна.

За час такої співпраці Нацкомфінпослуг відправлено до Фонду державного майна України близько 100 звітів (висновків) автотоварознавчих досліджень для проведення перевірок на їх відповідність нормативно-правовим актам з оцінки майна.

За результатами перевірок зазначених звітів (висновків) встановлено, що близько 90% звітів (висновків), спрямованих Нацкомфінпослуг, виявилося, що вони не в повній мірі відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, які вплинули на достовірність оцінки, але можуть використовуватися після виправлення зазначених недоліків, а також не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними і не можуть бути використані.

За результатами розгляду звернень громадян в 2016 році складено 394 акта про правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг, в т.ч. 338 - по страховим компаніям, 37 - по кредитним спілкам, 8 - за іншими кредитних установах, 9 - по фінансовим компаніям, 2 - по юрособам, які не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

За результатами вжитих заходів впливу до фінансових установ, тільки по страхувальникам за сприяння Нацкомфінпослуг загальний обсяг виплат страхового відшкодування склав близько 118 млн. Грн. (Для порівняння у 2015 році виплачено 68,6 млн. Грн.), Що є об'єктивним індикатором ефективності наглядових дій Нацкомфінпослуг як регулятора фінансових послуг на ринку небанківських фінансових установ.Фориншурер

Наші партнери

logo_usiUSI Автострахування
Copyright © 2019 Страхова компанія «УКРФІНСТРАХ».
Всі права захищені. Копіювання будь-яких матеріалів можливе тільки з письмової згоди автора.